client:           Museum Speelklok
location:       Museum Speelklok Utrecht
completion:   2013
status:            Permanent

For this museum we made two exhibits

1) Pronkkas/ Cabinet

Wat als je als museum een schitterende collectie speeldozen hebt, die pas echt tot de verbeelding spreekt als je de mechaniekjes  in werking ziet, maar die te kwetsbaar zijn om ze steeds op te winden voor het publiek? Dan zet je ze in een kast achter glazen deuren. Eeuwig zonde.  Gelukkig konden wij ze toch in werking laten zien, in diezelfde kast met behulp van Pepper’s ghost techniek. Zo kun je een collectie tot leven wekken  en toch zorg dragen voor het behoud van de  ervan. 

What if you have a beautiful collection music boxes, which really capture the imagination when you see them in action, but are too vulnerable to wind them every time? Then you put them in a cabinet behind glass. What a shame.  Luckily we know all the tricks of the Peppers Ghost technique.  So now the museum can show all the magic off this intriguing collection to the public and take care at the same time to the preservation of the collection.

2) Kermis / Fair
Een oude blikken miniatuur kermis werd het centrum van aandacht in de nieuwe restauratie van museum Speelklok. In een kast, die in de verte doet denken aan een draaiorgel, draaien de molens hun rondje en spelen dansbare muziekjes uit oude tijden. Een berentemmer doet zijn kunstjes, een hondje zit mooi op een ton, de jeugd danst  en lacht, en de poffertjeskraam en de suikerspindame draaien overuren. 

An old tin miniature fair became the center of attention in the new restaurant of museum Speelklok. In a barrel organ like cabinet, the hurdy-gurdy plays danceable tunes from the old times. A bear leaders bucket does his tricks, a dog sitting pretty on a ton, youngsters dancing and laughing, and the fritters and the cotton candy ladies are working overtime.

In corporation with: Museum Speelklok, YiPP,  André Postma

You may also like

Back to Top