Het Hemelsbed, Kasteel Rosendael

client:            Kasteel Rosendael
location:       Kasteel Rosendael, Rozendaal
completion:  july, 2017
status:           permanent

Een bijzonder hemelbed dat 250 jaar in kasteel Rosendael heeft gestaan, keert op bijzondere wijze terug naar het kasteel. Dutch Igloo heeft voor ‘Een hemels bed’ voor het eerst de technieken Peppersghost en videomapping gecombineerd. Deze unieke combinatie is wereldwijd nog niet eerder vertoond. Het maakt het mogelijk het hemelbed in wisselende decors en dus ook in verschillende tijden te tonen. Hierdoor kan in een heel kort tijdbestek heel veel informatie verteld en gevisualiseerd worden.

A special four-poster bed that stood in Rosendael castle for 250 years, returns in a very special way  to the castle. Dutch Igloo combined the techniques Peppersghost and Videomapping for 'A Heavenly Bed'. This unique combination has not been shown before. It makes it possible to show the four-poster bed in changing decors and thus also in different times. This allows a lot of information to be told and visualized in a very short time frame.

Historic content:                                             Jorien jas, conservator Gelderse kastelen
Carpenter for cabinet:                                   Sander Kasbergen interieurs
Script, production and Peppers ghost film:   Dutch Igloo

Making of

You may also like

Back to Top