Beeld en geluid - Media Experience
“Noctiluca"

client:           Beeld en Geluid
location:      Hilversum
completion:  2006
status:           permanent

Beeld en geluid in Hilversum vroeg ons om iets te maken wat de essentie van
televisie zou weergeven. In “de gang der magie” maakten wij een slaapkamerdecor
met een mini televisie die voor twee kinderen (3D virtueel) helemaal tot leven komt.
Een vermenging van realiteit en fictie, de echte wereld uitgebreid
met een virtuele laag.

The Media Experience, Hilversum asked us to create something that would show the
essence of television. In ‘the corridor of magic’, we made a miniature bedroom with a
television, that comes to life for two children (virtual 3D). A mixture of reality and fiction, the real world expanded with a virtual layer.

exhibition design:                      Northern Light, 
Technique                                  Kiss The Frog
maquette:                                   Dutch Igloo
Script and Peppers ghost film:  Dutch Igloo

You may also like

Back to Top