Voor museum het Grachtenhuis bouwden wij hun museumgebouw aan de herengracht na in schaal 1:12. In dit poppenhuis vind je stijlkamers verdeeld over de 4 eeuwen geschiedeins van het pand. Met peppers ghost laten we het leven zien dat in die kamers plaats vond of gevonden kon hebben. 
The “Grachtenhuis" is a new museum about the Amsterdam Canals. Dutch Igloo build and decorated a big canal doll house (3 m3) with style rooms through four centuries. The rooms in the dollhouse come to life with over 20 Peppers ghost film. The dollhouse is bought for the permanent collection of the museum. ​​​​​​​
Het grachtenhuis, The dollhouse
client:             Museum het Grachtenhuis
location:         Amsterdam, museum het Grachtenhuis
completion:    2011
status:             permanent
This exhibit was made by Dutch Igloo and commissioned by Kossman en de Jong en het Grachtenhuis.
Music: Anne van Schothorst, Hans Troost

You may also like

Back to Top