Ridders en kastelen

client:              Museon, Den Haag, Het Valkhof, Nijmegen, LVR Landesmuseum Bonn en Bruns 
location:         2017/2018 Museon Den Haag
completion:    September 2017
status:             temporary


Ridders en kastelen is een reizende tentoonstelling voor kinderen over de middeleeuwen. Wij maakten een film met verbindende verwijzingen naar heden en verleden in een maquette van een ridderzaal en een damesverblijf in een middeleeuws kasteel. Met deze exhibit laten we zien dat de kasteelvrouwen in de middeleeuwen de zaak draaiend hielden als de kasteelheer op reis ging. 

Knights and castles is a traveling exhibition for children  about de Medieval times. With this exhibit we show the daily life of a lady. It shows that the lady was responsible for the total management of a castle and the estate during absence of her husband.

Artistic modelmaking:                                                     Dutch Igloo and Sander Kasbergen
Peppers ghost film:                                                         Dutch Igloo
Concept & design:                                                         Northern light
Project management, engineering and production:    Bruns
Costumes:                                                                       Eva Krammer

Making of

You may also like

2015
Volendam experience
2011
Amsterdam museum, Slaven
2013
Gemeentemuseum, Den Haag
2011
Scheepvaartmuseum, Amsterdam
2006
Beeld en Geluid, Hilversum
2010
Kinderboeken museum, Den Haag
2011
High Tech Romans
2011
Scheepvaartmuseum, Zeereis
2013
NEMO, Amsterdam
2016
Maritiem museum, Rotterdam
Back to Top